اجرای کارگاه آموزشی نظارت و راهنمایی بالینی ویژه دبیران ریاضیات با همکاری گروه علوم تجربی متوسطه اول و گروه ریاضی متوسطه دوم(اردیبهشت ۹۶)

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر - (دیدگاه‌ها برای اجرای کارگاه آموزشی نظارت و راهنمایی بالینی ویژه دبیران ریاضیات با همکاری گروه علوم تجربی متوسطه اول و گروه ریاضی متوسطه دوم(اردیبهشت ۹۶) بسته هستند)

نظارت بالینی

کارگاه آموزشی کیفیت مدار طراحی آزمون های هماهنگ پایه نهم درس علوم تجربی (۲۹/۱/۹۶)

اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر - (دیدگاه‌ها برای کارگاه آموزشی کیفیت مدار طراحی آزمون های هماهنگ پایه نهم درس علوم تجربی (۲۹/۱/۹۶) بسته هستند)


بودجه بندی کتب سه پایه علوم تجربی

اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر - (دیدگاه‌ها برای بودجه بندی کتب سه پایه علوم تجربی بسته هستند)

قالب طراحی آزمون های استاندارد و هماهنگ علوم پایه نهم

اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر - (دیدگاه‌ها برای قالب طراحی آزمون های استاندارد و هماهنگ علوم پایه نهم بسته هستند)

قالب سوالات علوم تجربی نهم –

http://ol.gasb.ir/1396/02/06/قالب-طراحی-آزمون…ستاندارد-و-هماهن/

پاسخنامه فصل چهاردهم کتاب در مسیر یادگیری درس علوم تجربی پایه نهم

اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر - (دیدگاه‌ها برای پاسخنامه فصل چهاردهم کتاب در مسیر یادگیری درس علوم تجربی پایه نهم بسته هستند)

پاسخنامه فصل ۱۴کتاب در مسیر یادگیری –

پاسخنامه فصل پانزدهم کتاب در مسیر یادگیری درس علوم تجربی پایه نهم

اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر - (دیدگاه‌ها برای پاسخنامه فصل پانزدهم کتاب در مسیر یادگیری درس علوم تجربی پایه نهم بسته هستند)

پاسخ نامه فصل ۱۵ کتاب در مسیر یادگیری علوم نجربی پایه نهم

پاسخنامه فصل سیزدهم کتاب در مسیر یادگیری درس علوم تجربی پایه نهم

اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر - (دیدگاه‌ها برای پاسخنامه فصل سیزدهم کتاب در مسیر یادگیری درس علوم تجربی پایه نهم بسته هستند)

پاسخنامه فصل ۱۳کتاب در مسیر یادگیری – Copy