جلسه هم اندیشی (۹۷/۱/۱۵)

فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر

اولین جلسه گروه های آموزشی استان در سال جدیدبه منظور پیشنهاد مناسب جهت تنظیم برنامه زمانی  امنحانات نوبت دوم در محل گروه های آموزشی استان تشکیل گردید.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.