کلیپ آموزشی (آتش سوزی)

آبان ۷ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی (آتش سوزی) بسته هستند)

آتش سوزی

کلیپ آموزشی آب لرزه (موج سونامی )فصل ۱۵ کتاب علوم تجربی هشتم

فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در خبر | کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی آب لرزه (موج سونامی )فصل ۱۵ کتاب علوم تجربی هشتم بسته هستند)

کلیپ آموزشی

بهمن ۹ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی بسته هستند)

سوختن کنترل نشده

کتاب علوم تجربی پایه هشتم صفحه ۱۲

(بیشتر…)

مدل اتمی بور به روش ایفای نقش(کتاب هشتم صفحه ۲۴)

بهمن ۸ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای مدل اتمی بور به روش ایفای نقش(کتاب هشتم صفحه ۲۴) بسته هستند)

 

 

 

 

 

 

 

کلیپ آموزشی

بهمن ۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی بسته هستند)

سنگ های رسوبی(کتاب علوم تجربی پایه هشتم صفحه۱۰۰) (بیشتر…)

کلیپ آموزشی

بهمن ۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی بسته هستند)

سنگ(کتاب علوم تجربی پایه هشتم صفحه۹۷) (بیشتر…)

کلیپ آموزشی

بهمن ۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی بسته هستند)

کانی(کتاب علوم تجربی پایه هشتم صفحه ۹۲) (بیشتر…)

کلیپ آموزشی

بهمن ۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی بسته هستند)

نسیم دریا وخشکی(کتاب علوم تجربی پایه هفتم صفحه۸۹) (بیشتر…)

کلی‍پ آموزشی

بهمن ۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلی‍پ آموزشی بسته هستند)

سنگ های آذرین(کتاب علوم تجربی پایه هشتم صفحه۹۹) (بیشتر…)

کلیپ آموزشی

دی ۲۳ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه در کلیپ های آموزشی - (دیدگاه‌ها برای کلیپ آموزشی بسته هستند)

آبتاز (سونامی)کتاب علوم تجربی پایه هفتم ،فصل ششم ،صفحه ۵۳

(بیشتر…)